Yüksekokulumuz konferans salonunda düzenlenen kariyer etkinliği, Öğr. Gör. Dr. Ahmet Hüsamettin BARAN moderatörlüğünde Durağan Devlet Hastanesinde görevli Eczacı Mine UÇAR ve Eczane Teknikeri Hicran SARI tarafından gerçekleştirildi.
Eczacı Mine UÇAR ve Eczane Teknikeri Hicran SARI tarafından Eczane Teknikerlerinin görev ve sorumlulukları, iş akışları, çalışma ortamları, amirleri, mesleğin olumlu/olumsuz yönleri, çalışma saatleri, izin kullanımları, özlük haklar vb. konularda Eczane Hizmetleri Programı öğrencilerimize bilgiler verildi.
Yüksekokul Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal BALKİ ve Müdür Yardımcımız Öğr. Gör. Gözde BUYURAN tarafından Eczacı Mine UÇAR ve Eczane Teknikeri Hicran SARI’ya hediyeleri takdim edildi.