macbook
Mustafa REÇBER

Yüksekokul Sekreteri

Dahili: 0 368 271 57 57 / 5905
e-posta: mrecber@sinop.edu.tr

macbook
Hüseyin ÇAĞLAR

Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler- Taşınır – Tahakkuk – Satın Alma
Dahili: 0 368 271 57 57 / 5901
e-posta: hcaglar@sinop.edu.tr

macbook
Enes İNAM

Büro Personeli
(Sözleşmeli Personel)
Yazı İşleri -Personel İşleri -Öğrenci İşleri
Dahili: 0 368 271 57 57 / 5901
e-posta: enesinam@sinop.edu.tr

macbook
Erkan BALTEKİN

Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Dahili: 0 368 271 57 57 / 5920
e-posta: ebaltekin@sinop.edu.tr

macbook
Fatih ÇELİK

Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Dahili: 0 368 271 57 57 / 5920
e-posta: fatihcelik@sinop.edu.tr

macbook
Serdar İNCİ

Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Dahili: 0 368 271 57 57 / 5920
e-posta: sinci@sinop.edu.tr

macbook
Hamdi Can TAŞDEMİR

Koruma ve Güvenlik Görevlisi
(Sözleşmeli Personel)
Dahili: 0 368 271 57 57 / 5920
e-posta: htasdemir@sinop.edu.tr

macbook
Umut DÜNDAR

Koruma ve Güvenlik Görevlisi
(Sözleşmeli Personel)
Dahili: 0 368 271 57 57 / 5920
e-posta: udundar@sinop.edu.tr

macbook
Hüseyin Meftun AKDEMİR

Destek Personeli
Dahili: 0 368 271 57 57 / 5916
e-posta: hmakdemir@sinop.edu.tr

macbook
Kazım SELÇUK

Temizlik Personeli
Dahili: 0 368 271 57 57 / 5916
e-posta: kselcuk@sinop.edu.tr

macbook
Mustafa CİVİRCİ

Temizlik Personeli
Dahili: 0 368 271 57 57 / 5916
e-posta: mcivirci@sinop.edu.tr