MİSYONUMUZ

Evrensel bilim ilkeleri ışığında, insan hakları ve etik değerlere saygılı, ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli meslek elemanı ve tekniker yetiştirmek.

VİZYONUMUZ

Eğitim-öğretimde kaliteyi önceleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan, üst düzey mesleki bilgi, deneyim ve sorumluluk bilinci kazandırılmış aranan insan gücü yetiştirerek, alanında lider bir Meslek Yüksekokulu olmak.